Záznam webináru z konferencie 3x KAM.

Svet práce, do ktorého dospievajú dnešné deti a mladí ľudia, ponúka oveľa menej istoty ako kedykoľvek predtým a kladie tým zvýšené nároky na ich sebariadenie. Autorka predstaví ako dnešné deti a mladých ľudí môžu podporiť učitelia, kariéroví poradcovia či iní odborníci pri získavaní dôležitých zručností, vďaka ktorým budú pripravení tvarovať si svoje (nielen) kariérové dráhy. Stručne predstavíme tzv. zručnostipre riadenie vlastnej kariéry (CMS) a na konkrétnych aktivitách ukážeme spôsoby, ako ich tvorivo rozvíjať. Zistíme, čo majú spoločné postavičky z kindervajíčok s kariérovým poradenstvom a prečo o kariérovej výchove hovoríme už s učiteľkami z materských škôl.

Webinár viedla: Mgr. Mária JaššováĽutujeme, niektoré záznamy sú dostupné len pre odborných a pedagogických zamestnancov a pre študentov.

Pre sprístupnenie je treba prihlásiť sa, alebo vyplniť registráciu nižšie.