Témou dnešného podcastu Odborne na slovíčko je krízová intervencia po smrti a smútkové poradenstvo. Hostkou bude psychologička, psychoterapeutka a traumaterapeutka Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka v rámci národného projektu „Štandardy“ a zároveň je spoluautorkou odborného postupu „Smútkové poradenstvo a dieťa“ a procesného štandardu „Krízová intervencia v školách“. V podcaste sa dozviete, ako vyzerá odporúčaný postup v prípade smrti žiaka alebo učiteľa a aké témy deti prinášajú po takejto udalosti. Povieme si tiež o poskytovateľoch krízovej intervencie, ktorí môžu škole pomôcť a zodpovieme aj otázku, ako v takomto prípade reagovať na médiá.

Bližšie informácie o smútkovom poradenstve sa dozviete v odbornom postupe Smútkové poradenstvo a dieťa.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., psychologička, psychoterapeutka a traumaterapeutka

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím