V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v rozhovore so psychologičkou, psychoterapeutkou a traumaterapeutkou Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka v rámci národného projektu „Štandardy“ a je spoluautorkou odborného postupu „Smútkové poradenstvo a dieťa“ a procesného štandardu „Krízová intervencia v školách“. Dnes si povieme, kto môže vykonávať smútkové poradenstvoakou formou sa zvyčajne realizuje čomu by sme sa mali pri jeho vykonávaní vyvarovať. Tiež zistíte, aké sú rizikové a podporné faktory ovplyvňujúce priebeh trúchlenia detí a akými spôsobmi môžu byť v tomto prípade pedagogickí a odborní zamestnanci deťom nápomocní.

Bližšie informácie o smútkovom poradenstve sa dozviete v odbornom postupe Smútkové poradenstvo a dieťa.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Mária Anyalaiová, PhD., psychologička, psychoterapeutka a traumaterapeutka

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím