Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Lektorovanie SPV – dvojica lektorov vedie SPV pre 8 skupín po 15 frekventantov v rámci čiastkovej aktivity. Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu SPV. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapovania odborných kompetencií frekventantov SPV na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipuje odporúčania pre rozvoj odborných kompetencií PZ a OZ pracujúcich v systéme VPaP formou sociálno-psychologických výcvikov. Zodpovedá za: Evalváciu priebehu a výstupov sociálno-psychologických výcvikov z pohľadu lektora; priebežný mentoring a koučing frekventantov.

Mzda (brutto)
Od 1800 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava, lektorovanie v rámci celého Slovenska
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok / hlavný pracovný pomer  na dobu určitú: marec 2020 – august 2021
Predpokladaný termín nástupu: marec 2020

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie min II. stupňa, prax vo vzdelávaní min. 8 rokov, prax v lektorovaní sociálno-psychologického výcviku, dlhodobá práca so skupinou, znalosť v školskej a VPaP problematike, preukázanie komunikačných, facilitačných a lektorských zručností, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť tvoriť koncepčné výstupy, schopnosť dospieť ku kompromisom a konsenzu.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk