Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Lektorovanie – kontinuálne inovačné vzdelávanie v oblasti KVaKP. Spolupracuje na odbornej príprave vzdelávacích modulov a podkladov pre akreditáciu vzdelávacieho programu v oblasti KVaKP. Pripravuje vzdelávacie aktivity po obsahovej stránke. Podieľa sa na príprave metodológie mapovania odborných kompetencií frekventantov na vstupe, počas priebehu a na výstupe zo vzdelávacej aktivity. Spolupracuje s interným expertom pri spracovávaní čiastkových odborných výstupov zo vzdelávacej aktivity. Evalvuje vzdelávaciu aktivitu z pohľadu lektora a koncipujú odporúčania pre rozvoj odborných kompetencií PZ a OZ v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Zodpovedá za: Evalváciu priebehu a výstupov vzdelávacích aktivít z pohľadu lektora; priebežný mentoring a koučing frekventantov.

Mzda (brutto)
Od 1800 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky VŠ vzdelanie min II. stupňa, prax vo vzdelávaní min. 8 rokov, znalosť v školskej a VPaP problematike, znalosť tém v oblasti KVaKP, preukázanie komunikačných, facilitačných a lektorských zručností, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť tvoriť koncepčné výstupy, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom a konsenzu.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk