Pozrite si online webinár  s názvom “Manuál začínajúceho psychológa” ktorý lektorovali PaedDr. Erik Papp a PhDr. Jana Vernarcová, PhD.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím