Záznam webináru z konferencie 3×KAM.

Vďaka europrojektom prichádza momentálne do našich škôl 2000 nových odborných zamestnancov – školských psychológov a špeciálnych pedagógov. Častokrát sú to absolventi škôl začínajúci svoju odbornú činnosť. Očakávania od nich sú veľké – čo vlastne majú na školách robiť? Kto organizuje ich prácu? Ako si majú vybrať klientov spomedzi veľkého množstva detí? A kto sú vlastne ich klienti? Šnúra otázok by mohla pokračovať ešte dlho. Autorky sa spolu pozrú na prácu odborných zamestnancov na školách vo svetle inkluzívneho vzdelávania a multidisciplinárnej spolupráce.

Webinár viedli: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD. , Mgr. Barbora Ugorová

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím