Témou dnešného podcastu je multidisciplinárny prístup školského podporného tímu a jeho fungovanie vo všeobecnosti. V podcaste sa našich dvoch hostiek pýtame na širšie súvislosti fungovania školského podporného tímu na škole, na to ako môže vyzerať spolupráca školského podporného tímu a učiteľa, či na to, aké sú základné princípy fungovania školského podporného tímu na škole. Na tieto a ďalšie otázky nám dnes odpovede prinášajú Zuzana Krnáčová Barbora Ugorová. Ďalšie odborné materiály, podcasty a webináre k téme školských podporných tímov a multidisciplinarity nájdete na webe https://vudpap.sk/mdp-spt/.

Zuzana Krnáčová pracuje na VÚDPaP v rámci Národného projektu Štandardy. Je garantkou vzdelávania VÚDPaP – Koordinácia školských podporných tímov, ako i spoluautorkou dokumentov „Multidisciplinárny prístup – základné myšlienky a rámce“ a „Multidisciplinárny prístup v školách“. Povolaním arte psychoterapeutka, pedagogička a výskumná pracovníčka, ktorá sa špecializuje na prácu s deťmi a s mladými ľuďmi s emočnými problémami a problémovým správaním a zavádzaním artefiletiky na základných školách

Barbora Ugorová pracuje na VÚDPaP v rámci Národného projektu Štandardy. Pôsobila ako špeciálna pedagogička v liečebno – výchovnom sanatóriu s klientami vo veku 8-18 rokov s rôznymi poruchami správania, učenia, pozornosti, zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín.

  • odpovedajú Zuzana Krnáčová a Barbora Ugorová
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím