Konferencie a semináre2021-02-19T09:56:54+01:00

KONFERENCIE A SEMINÁRE

DIEŤA V OHROZENÍ
PREDNÁŠKY Z KONFERENCIE 3xKaM
SPOLUPRÁCA S UNESCO

PRIHLÁSTE SA na konferenciu DIEŤA V OHROZENÍ 2021 (formou odborného kolokvia) na tému “Ohrozenie duševného zdravia dieťaťa v súčasnosti?”

2 novembra, 2021|

Termín konferencie je 10.12.2021, zažiť ju môžete osobne v Bratislave. Konferencia bude realizovaná formou odborného kolokvia s obmedzenou kapacitou. Po konferencii bude nasledovať galavečer s oceňovaním Osobnosti poradenstva.  Dieťa v ohrození [...]

Dieťa v ohrození tento rok nebude, tešíme sa na stretnutie s vami na jeseň 2021

2 decembra, 2020|Tags: |

S poľutovaním vám chceme oznámiť, že obľúbená medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození, ktorú každoročne organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, tento rok nebude. Vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu s [...]

Novembrový termín našej konferencie Dieťa v ohrození sme zrušili, jej ďalší ročník bude vo februári

1 októbra, 2020|

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19  a aktuálny núdzový stav na Slovensku sme sa rozhodli pre nový termín našej  medzinárodnej odbornej konferencie Dieťa v ohrození.  Jej 29. ročník sa [...]

Video (Yona Weiss): Myšlienky, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii Dieťa v ohrození (2018)

25 septembra, 2019|

Poďte si s nami zaspomínať na najzaujímavejšie myšlienky, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii Dieťa v ohrození. Na tej tohtoročnej sa stretnete s ďalšími vzácnymi rečníkmi z celého sveta. Tešíme [...]

OECD a MŠVVaŠ pripravujú Národnú stratégiu zručností pre SR

4 februára, 2019|

Národná stratégia zručností pre SR bude dokument, na ktorom pracujú odborníci z OECD spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom financií a ďalšími inštitúciami, vytvorený tak, aby reflektoval potreby [...]

Medzinárodná konferencia “Dieťa v ohrození 2016”

15 decembra, 2016|Tags: |

Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou [...]

„Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“

17 septembra, 2016|Tags: , , , , , , |

16.-17.9.2016 - Pod záštitou MŠVVaŠ SR, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva sa v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: "Supervízia [...]

“Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce”

26 júna, 2015|Tags: , , , , , , , |

26.6.2015 - VÚDPaP zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí II. medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom "Retrospektívy a perspektívy výchovného [...]

“Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému SR”

4 júna, 2015|Tags: , , , , , , , , |

4.-6.11.2015 - VÚDPaP zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí IKT seminár a III. medzinárodnú odbornú konferenciu s workshopmi názvom [...]

Dokumenty UNESCO

1 januára, 2015|

 Annual Report of Slovak Commission for UNESCO rev (in English) Agenda 2030 - koncepcia implementácie - Zodpovedné Slovensko Pracovná cesta do Afriky (Kopcanova v Kenyi) Prehľad spolupráce VÚDPaP s UNESCO za [...]

Medzinárodná konferencia „Dieťa v ohrození 2011“

29 júna, 2011|Tags: , , , , , |

28.- 29.6. 2011 - sa v konferenčnom centre SUZA v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a Sekcia pre výchovu a vzdelávanie [...]

Categories

Go to Top