Nominujte poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19.

Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na:

  • spôsoby komunikácie počas pandémie:  dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…)
  • využívanie invenčných, či nadčasových foriem krízovej intervencie
  • … a z toho vyplývajúcu dostupnosť služieb

Na TOMTO ODKAZE môžete nominovať štátne aj súkromné CPPPaP aj CŠPP už len do 20.1.2022 18:00!