Záznam webináru z konferencie 3×KAM.

Určite sa aj vy stretávate vo svojom okolí s množstvom rôznych typov a druhov znevýhodnení – od tých sociálnych až po zdravotné. Nie vždy vieme včas rozlíšiť závažnosť a potrebu pomoci u detí, ktoré trpia tzv. neviditeľným znevýhodnením, rôznymi metabolickými poruchami. Autorky oboznámia účastníkov a zamerajú ich pozornosť na neviditeľné choroby, predovšetkým na ochorenie diabetes mellitus a rôzne poruchy výživy. Ako sa žije deťom s týmito diagnózami? Venujeme im dostatočný záujem a vieme im zabezpečiť plnohodnotný spôsob života? Vieme s čím zápasia rodiny hlavne teraz v období rôznych pandémií a korona krízy? Ako pristupujú k diabetikom v školách? Spoločne sa budú venovať problémom žiaka s diabetom v škole, upriamia záujem na situácie, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravotný stav a tiež sa s účastníkmi budú snažiť nájsť riešenia, ako zlepšiť kvalitu života žiakov s diabetom a poruchami výživy v školskom prostredí.

Webinár viedli: PhDr. Petra Ferenčíková, Mgr. Lenka MihalicováĽutujeme, niektoré záznamy sú dostupné len pre odborných a pedagogických zamestnancov a pre študentov.

Pre sprístupnenie je treba prihlásiť sa, alebo vyplniť registráciu nižšie.