Milé kolegyne a kolegovia, milí čitatelia,
opäť je tu náš nový Newsletter s novinkami z VÚDPaPu. Informuje o možnosti hlasovania za Osobnosť poradenstva, ktorá sa bude vyhlasovať aj na tohtoročnej konferencii Dieťa v ohrození, dozviete sa o nových vydaniach našich časopisov, o možnosti prihlásenia sa na vzdelávanie, ktoré organizuje náš národný projekt Štandardy a mnoho iného. Príjemné čítanie prajeme.