Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na:

  • spôsoby komunikácie počas pandémie: dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…)
  • využívanie invenčných, či nadčasových foriem krízovej intervencie
  • … a z toho vyplývajúcu dostupnosť služieb

Na TOMTO ODKAZE môžete nominovať štátne aj súkromné CPPPaP aj CŠPP už len dnes 20.1.2022 do 18:00!