Súčasná krízová situácia nás všetkých – rodičov, učiteľov, aj deti, zasiahla maximálne nepripravených. Školský systém totiž nebol pripravený na okamžité prepnutie do takzvaného online režimu. Čo s tým?