Home»Odborný portál»Informácie»Informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov
Informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov2019-08-19T13:09:27+02:00

INFORMÁCIE PRE ODBORNÝCH A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Usmernenia činnosti poradenských zariadení vo vzťahu k ich požiadavkám voči ZŠ v súvislosti s psychologickým vyšetrením žiaka so SZP zo dňa 20.4.2016

13 mája, 2019|

Usmernenie k realizácii prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality v rezorte školstva zo dňa 20.5.2014 v súlade s platnými POP na daný školský rok

13 mája, 2019|

Categories

Go to Top