Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci pilotného overenia MDP v praxi zapojených inštitúcií. Koordinuje zapojenie 63 inštitúcií do pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu. Koordinuje vytvorenie siete externých expertov zo zapojených inštitúcií v 8 krajoch SR. Koordinuje vytvorenie a činnosť interných zamestnancov v hlavnom projektovom centre a regionálnych projektových centrách, koordinuje a podporuje zapájanie kľúčových aktérov a spoluaktérov do pilotného overovania multidisciplinárneho prístupu. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach tímov. Nastavuje metodológiu pre mapovanie a evalváciu pilotného overovania MDP v jednotlivých typoch zapojených inštitúcií. V rámci odbornej činnosti sprostredkúva informácie a zistenia z pilotného overovania MDP a jeho priebežnej evalvácie pre účely tvorby a dopracovania štandardov. Koordinuje napĺňanie priamej cieľovej skupiny OZ, PZ a zamestnancov štátnej správy a samosprávy ako členov multidisciplinárnych tímov.

Mzda (brutto)
Od 1700 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom manažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk