Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci čiastkovej aktivit. Koordinuje prípravu, realizáciu, priebežnú a záverečnú evalváciu čiastkovej aktivity, tvorbu výstupov zo vzdelávacích aktivít. Podieľa sa na metodológii a stanovení postupu/rámcov pre realizáciu vzdelávacích aktivít a výstupov z nich, vrátane mapovania zlepšovania kľúčových odborných a profesijných kompetencií PZ a OZ – účastníkov vzdelávacích aktivít, na príprave vstupných kritérií pre frekventantov a podmienkach ich certifikácie. Ak je to relevantné, koordinuje proces tvorby vzdelávacích modulov a proces akreditácie vzdelávacieho programu. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a rokovaniach vo vzťahu k realizácii dlhodobých špecializovaných vzdelávacích aktivít. Koordinuje činnosť interných expertov, interných a externých lektorov v jednotlivých čiastkových aktivitách podľa typu dlhodobého špecializovaného vzdelávania (sociálno-psychologický výcvik, terapeutické metódy, supervízia). Dohliada na napĺňanie cieľových skupín frekventantov vzdelávacích aktivít a koordinuje prácu riešiteľských tímov vo vzťahu k cieľovým skupinám.

Mzda (brutto)
Od 1800 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom manažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
www.vudpap.sk; personalne@vudpap.sk