Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Je zodpovedný za koordináciu odborných činností a naplnenie cieľa v rámci tvorby štandardov v národnom projekte. Koordinuje vytvorenie pracovných skupín, zapája kľúčových aktérov a spoluaktérov do tvorby štandardov, podieľa sa na metodológii a stanovení postupu/rámcov pre vytvorenie štandardov, koordinuje harmonogram a realizáciu odborných činností expertných pracovných skupín na tvorbu štandardov. Zúčastňuje sa na intenzívnych pracovných stretnutiach a rokovaniach expertných pracovných skupín. V rámci pracovných skupín sa definuje základná filozofia VPaP: multidisciplinárny prístup pre inklúziu a tvoria sa štandardy – výkonové, obsahové, MTZ a procesné. Je zodpovedný za disemináciu štandardov vo vzťahu k ich implementácii v systéme VPaP a spolupracuje na previazanosti s cielenou podporou implementácie štandardov.

Mzda (brutto)
Od 1700 do 1900 €

Miesto výkonu práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: ihneď / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné požiadavky: VŠ vzdelanie I. stupňa humanitného zamerania, preukázané zručnosti v projektovom manažmente, preukázaná prax vo vedení a riadení malých tímov, schopnosť iniciácie zmien, schopnosť identifikovať riziká, orientácia v problematike VPaP, znalosť legislatívy, výhodou je znalosť regionálnych špecifík, prax v riadení tímu aspoň 3 roky, prax v problematike min. 5 rokov.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
personalne@vudpap.sk