Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku našej online študentskej konferencie 3xKAM sa môžeme tešiť na ďalší jej ročník. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v úzkej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe si pre vás opäť pripravil bezplatnú online konferenciu 3xKaM, ktorá začne už 11.novembra 2021.

Konferencia prináša odborné a praktické poznatky, primárne pre študentky a študentov pedagogických, psychologických a sociálnych smerov. Prihlásiť sa však môžu aj odborníci a odborníčky z praxe.

Ako samotný názov 3x KaM symbolizuje, zameriavame sa na #kvalitu #komunikáciu #kompetencie #multidisciplinaritu #motiváciu a #metódy. 

Tešiť sa môžete na 6 tematických okruhov atraktívnych odborných príspevkov v témach:

  1. Pedagogika a špeciálna pedagogika
  2. Technológie
  3. Inklúzia a multidisciplinárny prístup
  4. Vzťahy a rodina
  5. Varia: Aktuálne témy hýbajúce spoločnosťou (poznatky z vedeckých štúdií spojených s pandémiou, extrémizmus…)
  6. Študentský blok


Mená jednotlivých prednášajúcich, ako aj ďalšie informácie budeme postupne zverejňovať. Veríme, že sa máte na čo tešiť.
Konferencia je bezplatná. Z dôvodu obmedzenej kapacity je však pre účasť na konferencii potrebná registrácia, najneskôr do 03.11.2021.

Trvanie podujatia:

  • štvrtok 11.11.2021 09:00 – 13:40
  • piatok 12.11.2021 09:00 – 13:00