“Ocenenie považujem za výnimočnú spätnú väzbu zo strany verejnosti. Posúva ma to ďalej usilovne budovať moderné centrum a služby pre deti, rodičov, aj pre verejnosť.”PaedDr. Katarína Fülöpová, riaditeľka CPPPaP Pezinok získala ocenenie Osobnosť poradenstva 2019.
.
Vyplnením online formulára môžete aj tento rok nominovať výnimočné osobnosti pracujúce v systéme výchovného poradenstva a prevencie, a to v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva.
.