Cieľom usmernenia je stanoviť základné prevádzkové podmienky pre VÚDPaP (Cyprichova 42, Račianska 64 a RPC NP Štandardy v regiónoch SR) po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich z hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a pokynov. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a bude podliehať pravidelnej aktualizácii.