Radi by sme s vašou pomocou realizovali výskum, ktorého cieľom je zmapovať obraz vášho života v aktuálnom čase a v čase, keď bol výrazne ovplyvnený šírením koronavírusu a reštrikčnými opatreniami.

Vďaka zozbieraným dátam od vás bude môcť VÚDPaP reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť smerovanie v poradenstve a výskume tak, aby sme ostatným čo najviac uľahčili aktuálnu situáciu a vedeli efektívne reagovať v prípade vzniku podobných situácií.

Kliknite sem, prosím:

https://forms.gle/dASRV9M9S8Q377pr5