MŠVVaŠ SR a VÚDPaP odovzdajú tento rok, vzhľadom na náročné pandemické obdobie, špeciálnu cenu pre poradenské zariadenie za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Je nám cťou predstaviť finalistov v kategórii Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie CPPPaP a Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie CŠPP.

Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie CPPPaP

CPPPaP Bratislava, na ulici Vajnorskej – riaditeľka PaedDr. Jana Lednická

CPPPaP Košice, na ulici Karpatskej – riaditeľka PhDr. Mária Horváthová, PhD.

CPPPaP Námestovo ma ulici A.Bernoláka – riaditeľka PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková

 

Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie CŠPP

CŠPP pri Spojenej škole internátnej Námestovo, na ulici M. Urbana – riaditeľka PhDr. Ľubica Glombová

 Súkromné CŠPP Zemianske Kostoľany – riaditeľka Mgr. Michaela Mojžišová

 CŠPP pri Spojenej škole Poprad – riaditeľka Mgr. Andrea Bilšáková