Sú prázdniny po dlhšom voľne v niečom iné? Na čo môžu slúžiť, aké môžu mať formy a ako je vhodné ich vyplniť? Čo sa dá naučiť z fungovania počas krízy? Ako môže cez prázdniny fungovať starostlivosť o dieťa zo strany rozvedených alebo oddelene žijúcich rodičov? Aj o týchto témách sme hovorili s PhDr. Dagmar Kopčanovou PhD.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím