VÚDPaP má dlhodobé skúsenosti s vedením študentov počas praxe na VŠ a s rozvíjaním dobrovoľníkov v rámci aktivít organizácie. V roku 2020 získal značku kvality v oblasti stáží. Nižšie nájdeš informácie o možnostiach prihlásiť sa na stáž aj odbornú prax.  

Staň sa jedným zo 4 dobrovoľníkov/dobrovoľníčok v rámci projektu Európskeho zboru solidarity a stráv 12 mesiacov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie!

Ak sa zaujímaš sa o duševné zdravie, psychológiu alebo príbuzné odbory, ak chceš získať praktické skúsenosti s prácou s deťmi, výskumom či manažmentom národných projektov, tak si tým najvhodnejším kandidátom, kandidátkou na dobrovoľnícku službu.

Vďaka dobrovoľníctvu vo VÚDPaP-e si rozvinieš profesijné a osobnostné zručnosti a podporíš svoje budúce uplatnenie sa na trhu práce. Môžeš si vybrať svoje aktivity z činností VÚDPaP podľa vlastnej oblasti záujmu.

Čo Ti ponúkame?

Môžeš získať skúsenosti v jednej z týchto oblastí:

 • vo výskumno-vedeckej oblasti,
 • v informačno-edičnej oblasti,
 • vo vzdelávacej a mediálnej oblasti,
 • v oblasti priamej práci s deťmi,
 • vo finančnej a administratívnej oblasti.

Čo môžeš u nás získať?

Staň sa súčasťou Európskej dobrovoľníckej služby  vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie a získaš:

 • prax vo vybranej oblasti
 • mentoringovú podporu v práci aj mimo nej
 • odborné vedenie pod dohľadom expertov, ktorí sa budú starať o podporu a rozvoj dobrovoľníkov/čok
 • prístup k rozmanitým vzdelávaniam a aktivitám
 • priestor pre vlastné iniciatívy a sebarealizáciu

Ďalšie benefity dobrovoľníctva vo VÚDPaP-e:

 • príspevok na ubytovanie a stravu (prípadne ubytovanie zabezpečené VÚDPaP-om)
 • poistenie
 • vreckové na mesačnej báze, podľa pravidiel Európskeho zboru solidarity
 • náhrady cestovných nákladov
 • po ukončení dobrovoľníckych aktivít získaš Európsky certifikát YouthPass potvrdzujúci účasť a absolvovanie aktivít, nadobudnutie nových zručností a kompetencií
 • po absolvovaní dobrovoľníckej činnosti získaš osvedčenie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s popisom absolvovaných činností.

Pre koho je naša ponuka určená?

 • Dobrovoľnícke aktivity sú určené 2 mladým ľuďom zo Slovenska a 2 mladým ľuďom zo zahraničia do 30 rokov, ktorí aktuálne nemajú status zamestnanca alebo študenta denného štúdia. Dobrovoľníctvo je vhodné napríklad pre absolventov škôl, ktorí chcú získať prvé odborné skúsenosti pod pravidelným vedením. Vítaná je skúsenosť pôsobenia v humanitných a ekonomických témach.
 • Kritériá výberu sa zamerajú na preferované aktivity prihlásených; prínos aktivít pre ich ďalší pracovný a osobný život a prihlásení sú pripravení 12 mesiacov sa venovať dobrovoľníckej činnosti.

Ako sa prihlásiť?

 • Potrebuješ sa zaregistrovať na https://europa.eu/youth/solidarity/ a musíš mať pridelené tzv. Participant Reference Number. Tento krok je nevyhnutný pre administratívne spracovanie nástupu na dobrovoľníctvo. 
 • Do 31.8.2023 do 19.00 hod. je na adresu dobrovolnici@vudpap.sk potrebné zaslať:
  • životopis so súhlasom so spracovaním osobných údajov 
  • motivačný list (pomôcka ako na to v prílohe).
 1. Následne, prosím, vyplň nasledujúci formulár: https://forms.office.com/r/YXFVmdBxDq

V prípade potreby ďalších informácií je kontaktnou osobou Mgr. Marcela Glasová, email: marcela.glasova@vudpap.sk

Pozri si videá zo stáží na VÚDPaPe na tomto odkaze.

Študenti psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky a sociálnej práce sa môžu vo VÚDPaP-e prihlásiť na prax podľa pokynov v tomto dokumente 

Zodpovedný zamestnanec z VÚDPaP po pohovore so študentom nastaví plán praxe pozostávajúci z práce v Detskom centre pre vzdelávanie a výskum a z výskumných činností. 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.