Neváhajte a registrujte sa už dnes, kapacita je obmedzená a miesta sa rýchlo míňajú.

Zároveň vám dávame možnosť pozrieť si kompletný program konferencie 3×KAM, už aj s doplnenými študentskými príspevkami. Kapacitu doktorandských príspevkov sme síce naplnili, ale naďalej sa môžete registrovať ako účastníci. Tešíme sa na vás už budúci štvrtok a piatok 11. a 12. novembra 2021 online na Zoome.