KONZULTÁCIE PRE FYZIOTERAPEUTOV

Fyzioterapeutka
Mgr. Viera Fedorová 02 4488 1649 viera.fedorova@vudpap.sk