KONZULTÁCIE PRE FYZIOTERAPEUTOV

Fyzioterapeutka
Mgr. Viera Fedorová viera.fedorova@vudpap.sk