KONZULTÁCIE PRE LOGOPÉDOV

Odborná zamestnankyňa – logopedička
Mgr. Petra Zamborská petra.zamborska@vudpap.sk