KONZULTÁCIE PRE SOCIÁLNYCH PEDAGÓGOV

Výskumná zamestnankyňa – sociálny poradca
PhDr. Silvia Bronišová 02 4488 1649 silvia.bronisova@vudpap.sk