KONZULTÁCIE PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV

Výskumná zamestnankyňa – psychologička PhDr. Darina Lepeňová 02 4341 4054 darina.lepenova@vudpap.sk