KONZULTÁCIE PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV

Výskumná zamestnankyňa – psychologička PhDr. Darina Lepeňová darina.lepenova@vudpap.sk