Do konca apríla mali rodičia možnosť zapísať svoje deti  do základnej školy . Tento rok sa tak deje  bez osobnej prítomnosti detí, alebo  elektronickou formou, vzhľadom na dodržiavanie  prísnych  epidemiologických opatrení v dôsledku šírenia koronavírusu. Zajtra majú rodičia posledný deň  na zápis, a tak sa  naša poslucháčka  pýta, či tak má urobiť, lebo  jej dieťa   neabsolvovalo   test školskej zrelosti. Psychológovia    tak nestihli   urobiť   vzhľadom na  súčasnú situáciu  a prísne epidemiologické  opatrenia.   Téme sa  venuje Beáta Repíková.