V dnešnom diely podcastu nadviažeme na ten predošlý, v ktorom sme sa venovali téme psychodiagnostiky. Dnes sa s našim hosťom budeme rozprávať o tom, ako môžeme interpretovať takzvané intervaly spoľahlivosti, aké sú podľa neho najpálčivejšie problémy v diagnostickej činnosti v našich poradenských zariadeniach a tiež pootvoríme tému ohľadom zmeny interpretácie testových výsledkov v súvislosti s predpokladanými zmenami v školstve. Na tému psychodiagnostiky dnes pokračujeme v rozhovore s našim hosťom Vladimírom Dočkalom, ktorý vo VUDPaP pracuje dlhodobo. Profesionálne sa zaoberá problematikou nadania a nadaných detí, ako aj psychologickými aspektmi vzdelávania detí rôznych minoritných skupín a ich inklúziou. Ďalšou oblasťou jeho záujmu sú otázky psychodiagnostiky a psychologickej metodológie. Je šéfredaktorom časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa a tiež vysokoškolským učiteľom.

  • pýta sa Darina Mikolášová
  • odpovedá Vladimír Dočkal
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím