Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Realizuje čiastkové úlohy a odbornú činnosť v rámci projektovej aktivity na regionálnej úrovni. Koordinuje regionálny riešiteľský tím – experta na audit štandardov a technického asistenta. V odbornej, manažérskej a metodickej rovine cielene facilituje prípravu zariadení v systéme VPaP (školské zariadenia VPaP, ŠVZ – bez rozdielu zriaďovateľa, príp. ďalšie inštitúcie oprávnené zapojiť sa do DOV) v regióne pôsobnosti na realizáciu dopytovo orientovaných projektov za účelom naplnenia štandardov. Spolupracuje s partnermi v regióne na zapojení inštitúcií do auditu potrieb vo vzťahu k štandardom, sumarizuje odborné výstupy a ďalšie podklady za účelom prípravy modelových dopytovo orientovaných projektov, podporujú spoluprácu a sieťovanie, komunikáciu a prenos informácií na úrovni regiónu. Zodpovedá za: Priebežné a záverečné výstupy z auditu naplnenia štandardov na regionálnej úrovni pre účely tvorby modelových dopytovo orientovaných projektov; Zapojenie inštitúcií v regióne do prípravy dopytovo orientovaných projektov.

Mzda (brutto)
Od 1700 do 1800 €

Miesto výkonu práce: región ZA
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu
Termín nástupu: 01.10.2019 / príp. dohodou

Informácie o výberovom konaní
Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk v predmete uviesť názov pozície. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca
VŠ vzdelanie min 2. stupňa, znalosť v školskej a VPaP problematiky, preukázané zručnosti a prax v tvorbe výstupov s národným dopadom, odborná prax min. 8 rokov, komunikačné zručnosti, orientácia na kvalitu výstupu, schopnosť konzultovať, schopnosť dospieť ku kompromisom, prax vo vytváraní funkčných sietí, znalosť regionálnych pomerov a špecifík, znalosť akčných plánov Najmenej rozvinutých okresov, orientácia v problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií a/alebo v projektovom manažmente a myslení.

Pozícia vhodná pre absolventa
Nie

Kontaktná adresa:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
personalne@vudpap.sk