Prečítajte si rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktoré je platné s účinnosťou od 8.2.2021. Podľa tretieho bodu bude obnovená aj prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

Viac informácií nájdete tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-2-2021/?fbclid=IwAR3AKr6eXOktmiChs13ZxvgXN9Sz8aHuUFlBgtK5xz9EYqw2W-pZex1exb8