V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“ a zároveň pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Povieme si, aký je rozdiel medzi pojmami sexuálne obťažovanie a sexuálne zneužívanie detí a mladých ľudí. Dozviete sa tiež, ako často dochádza takémuto sexuálnemu násiliu v online priestore a ako si páchatelia vyberajú alebo získavajú svoje obete. Priblížime si aj, ako rozpoznať obeť i predátora online sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch.

Viac o sexuálne zneužívanom dieťati v edukačnom aj poradenskom procese sa dočítate v odborných postupoch:

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedajú:
Mgr. Jana Bezáková, psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím