Až 40 percent detí je šikanovaných, alebo bolo svedkami šikanovania. Vyplýva to z doterajších prieskumov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Školy by mohli proti šikanovanie efektívne bojovať v spolupráci s poradenskými centrami. K problému sa v spravodajstve RTVS vyjadrovala aj naša psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD.

Rozhovor:  rtvs.sk/televizia/archiv/12957/167994#1394