TERMÍN: 8.6., od 14:00 do 16:00.

Od júna čaká s otvorením škôl a škôlok deti, ich rodičov a učiteľov nová výzva: zvládnutie tranzície – prechodového obdobia a návratu do “nového normálu”. Pozývame preto učiteľov MŠ a 1.stupňa ZŠ na online webinár, venovaný téme návratu do škôl a škôlok po období karanténnych opatrení. (Pokračovanie – webinár pre učiteľov 2.stupňa ZŠ a SŠ bude v polovici júna).

Čo toto obdobie znamená pre Vás? Ako sa naučiť žiť s neistotou? A čo pre deti? Ako ho môžete zvládnuť vďaka podpore od rovesníkov, či kolegov a ako  spoločne čerpať zo skúseností získaných v časoch karantény?

Tieto a iné otázky spoločne prediskutujeme a poskytneme Vám užitočné informácie a praktické nástroje, ktoré viete využiť pri podpore detí počas prechodového obdobia.
Od účastníkov bude vítaná aktívna účasť (v zmysle príspevku do diskusie o jednotlivých témach počas webinára)

Na webinár je potrebné sa prihlásiť, maximálny počet účastníkov je 20. Prihlásiť sa môžete  TU: http://b.link/ite65

Webinár bude nahrávaný, údaje z nahrávania budú anonymizované a budete mať možnosť požiadať o vystrihnutie záberov, ktoré obsahujú Vaše vstupy do webináru.

Webinár bude vedený:

PaedDr. Michaela Bubelíniová, PhD.

(Lektorka, koučka, mentorka, facilitátorka, konzultantka v oblasti ľudských zdrojov)

V rozvoji ľudí a tímov pôsobím viac ako 15 rokov. Mám skúsenosti z práce s rôznorodými cieľovými skupinami: od detí a študentov (najmä učiteľstva, sociálnej práce  a psychológie), cez  učiteľov a pracovníkov v neziskových a mimovládnych organizáciách až po pracovníkov súkromného sektora. Formovali ma tiež pracovné skúsenosti z rôznych prostredí a kultúr: pôsobila som na základnej škole ako učiteľka, na vysokej škole ako odborná asistentka a ako konzultantka, lektorka a koučka v súkromných firmách a neziskových organizáciách.

Vo svojej práci vychádzam z prístupov psychoterapie orientovanej na človeka (PCA) a tiež integratívneho koučingu (podľa International Coach Federation – ICF), v oboch som oficiálne certifikovaná. Som aj spoluautorkou publikácií „Učíme (sa) zážitkom“ a “Životné zručnosti a ako ich rozvíjať”.

V rámci rozvojových aktivít ponúkam účastníkom podporu pri objavovaní najlepšej verzie samého seba. Verím, že všetci ľudia, vedia vďaka vhodnej podpore zvládnuť aj veľmi náročné situácie a výzvy. Jedným z mojich obľúbených prístupov k rozvoju je zážitkové učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností a ich následnej reflexie. Aj preto sa snažím počas tréningov a workshopov vytvárať príležitosti na takýto typ objavovania.

Mgr. Natália Városiová

(kariérová poradkyňa, hrová terapeutka)

V oblasti školstva pracujem už 8 rokov. Ako školská psychologička som sa venovala témam ako psychológia nadania, kariérové poradenstvo, školská klíma a sprevádzala som žiakov/žiačky smerom k ich optimálnemu vývinu v úzkej spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľkami a učiteľmi. Taktiež som sa venovala poradenstvu, realizácii ambulantného programu a víkendových pobytov pre rodiny s deťmi so špecifickými potrebami.

Vo svojej práci využívam na človeka orientovaný prístup (PCA), ktorý je založený na dôvere v potenciál a schopnosti každého človeka objaviť v sebe zdroje a nájsť vlastné riešenia, vrátane detí. S mladšími deťmi pracujem formou nedirektívnej terapie hrou, ktorá umožňuje deťom vyjadrovať svoje potreby, túžby, želania im prirodzeným spôsobom, prostredníctvom hry. Tieto princípy odovzdávam rodičom v tréningoch rodičovských zručností, keď sa rozhodnú pomôcť svojim deťom prekonať náročné obdobie, alebo im lepšie porozumieť.

Webinár pre Vás pripravil tím národného projektu “Štandardy”.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk | www.minedu.gov.sk