V podcaste Odborne na slovíčko sa dnes budeme venovať téme Vianoc. Hostkou bude psychologička Mgr. Veronika Rusnáková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná asistentka v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a zároveň je KBT terapeutkou. S hostkou sa budeme rozprávať o tom, ako môže obdobie vianočných sviatkov vplývať na duševné zdravie (nielen) odborných a pedagogických zamestnancov ako samotní zamestnanci môžu prispieť k tomu, aby zimné prázdniny prežili radostne a v pokoji.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Veronika Rusnáková, psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím