Pokračujeme v Oceňovaní výnimočných osobností poradenstva za rok 2022 aj v nasledujúcom roku 2023. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v rámci konferencie Dieťa v ohrození: aby pomoc prišla včas, ktorej nosnou témou bude Prevencia, vyhlasuje v poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny.
Vaše nominácie nám zasielajte prostredníctvom formulára TU v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva. Ocenenie sa udeľuje výnimočným osobnostiam zo zariadení poradenstva a prevencie. V kategórii Mladý talent poradenstva sa ocenenie udeľuje odborným zamestnancom vo veku do 35 rokov vrátane, s odbornou praxou min. 3 roky.
.

Viac o minuloročnom oceňovaní Osobnosti poradenstva nájdete na stránke: https://vudpap.sk/dvo/dvo-op-2021/

Prosíme vaše nominácie posielajte najneskôr do 31.1.2023.

Vyhlasovanie osobností poradenstva sa uskutoční na slávnostnom podujatí Oceňovanie osobností poradenstva 2022, ktoré sa uskutoční na jar v roku 2023.
O termíne vás budeme včas informovať.

Ďalšie fotografie z minulého ročníka si môžete pozrieť TU.