Prečo prichádzame s podcastom? Aké je aktuálne smerovanie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a čo prináša národný projekt Štandardy? Prvé Nahlas o deťoch so Janette Motlovou, ktorá je riaditeľkou VÚDPaP už rok a pol.

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím