Dočítate sa o tom, že Národný projekt „Štandardy“ pomaly finalizuje diagnostické štandardy, zverejnil ďalšie podnetné „Skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe“ a okrem iného pripravuje metodiku „Sprievodca samohodnotením“, ktorá pomáha zariadeniam získať potrebnú spätnú väzbu k miere plnenia štandardov. Prajeme príjemné čítanie.

newsletter apríl 2021