Ak Vás zaujíma výskum, prinášame Vám zhrnutie našich výskumných aktivít v 1. štvrťroku 2021. Ak máte záujem vzdelávať sa, možno Vás poteší informácia, že náš tím pripravil inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl pod názvom „Koordinátor školských podporných tímov“, ktoré začína už tento mesiac. Nechýba informácia o zverejnení dokumentu, ktorý poskytuje analýzu dostupných dát o pedagogických a odborných zamestnancoch v systéme poradenstva a prevencie „Súčasný stav ľudských zdrojov v systéme VPaP” a mnoho iného.

Príjemné čítanie.

newsletter máj 2021