V dnešnom dieli podcastu Odborne na slovíčko zameriame našu pozornosť na využitie kresby rodiny v poručníckych sporoch. Našou hostkou je psychologička Jarmila Zsírosová, ktorá nám vysvetlí v čom spočíva rozdiel medzi kresbou rodiny a kresbou začarovanej rodiny. V podcaste si môžete vypočuť aj odpovede na to, ako sa využíva kresba rodiny v súdnoznaleckom posudzovaní či príklady konkrétnych kazuistík v kontexte rodičovskej kontroly prístupu a ich prejavov v kresbe. Psychologička Jarmila Zsírosová pracuje na VÚDPaP-e ako výskumná pracovníčka.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Jarmila Zsírosová, psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím