„V týchto dňoch mi telefonujú deti z rómskych komunít, ktoré sa ma pýtajú, kedy sa opäť otvoria školy. Mnohé hovoria, že by sa do nich radi vrátili,“ hovorí riaditeľka VÚDPaP – Mgr. Janette Motlová. Pre obrovský záujem sme pre vás pripravili záznam z jej webinára, ktorý minulý týždeň viedla online. Pozrite si, ako v tejto náročnej situácii efektívne komunikovať s rodičmi detí z MRK a ako im pomôcť v prípade, že sa s nimi v týchto dňoch neviete skontaktovať. Zistite, ako zmapovať, čo sa aktuálne deje v rodinách, ktoré nemajú internet a nereagujú na Edupage.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím