Nosnou témou nového webinára bolo sluchové vnímanie. Stručne sme zhrnuli základné informácie o tejto funkcii, povedali sme si ako sa oslabenie sluchového vnímania  odzrkadľuje v osvojovaní si učiva a ponúkli sme výber aktivít a hier, ktoré  sluchové vnímanie stimulujú.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím