1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku (Výsledky prieskumov a základné poznatky o ochorení diabetes mellitus I. typu)
2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznanie kvality života diabetika, jeho sociálnych vzťahov, sebaúcty a tiež miery distresu
3. Dôležitosť duševnej pohody u diabetika a úloha odborného zamestnanca/učiteľa

Dieťa s diabetes mellitus v škole
– metódy ako sa dozvedieť viac

Dátum: 5.1.2021
Čas: 13:30 (60-90 min.)
Lektorka: PhDr. Petra Ferenčíková

Webinár je určený pre učiteľov a odborných zamestnancov.

Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/1ctwgVxVp40w-ee8eN7P91kP18Cp8F4Ol-vKGdsEKLGY/edit