Vo webinári budete mať možnosť získať viac informácii o voľbe terapeutickej metódy a cieľoch terapie, princípoch a zložkách terapie a rozdieloch v terapeutických prístupoch narušenia zvukovej roviny reči. Vychádzať budeme z najnovších vedeckých poznatkov, fonológie a motorického učenia. Zámerom webinára je poukázať na dôležitosť správnej voľby terapeutických cieľov narušenia zvukovej roviny reči v nadväznosti na dáta logopedickej diagnostiky.
.
Tešíme sa na vašu účasť.
.

Návrh terapeutického štandardu narušenia zvukovej roviny reči

Dátum: 8.9.2022
Čas: 15:00 – 16:30 (90 min.)
Lektorka: PhDr. Dana Buntová, PhD.

Webinár je určený pre školských logopédov a logopédov pracujúcich ako odborní zamestnanci v rezorte školstva.

.Prihlásiť sa môžete TU: https://us02web.zoom.us/j/86895017171?pwd=aC9MTEhkVldMMjdDVCt0ZGljSlBpdz09