Online workshop je zameraný na mapovanie a prepájanie sa so svojimi zdrojmi, ktoré podporujú zvládanie života kariérového poradcu. Vedomé využívanie zdrojov nám dodá potrebnú energiu pre vyrovnávanie sa s pochybnosťami. Workshop prinesie priestor venovať sa sám sebe a prepojiť sa svojimi silnými stránkami. Zároveň si účastníci zažijú prácu s vnútorným kritikom cez komix, ktorá je užitočná pri spracovaní neistôt.
.

Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako sa napojiť na svoje zdroje a zvládnuť svoje neistoty

Dátum: 12.4.2022
Čas: 14:00 – 16:00 (120 min.)
Lektorky: Mgr. Katarína Štukovská, Mgr. Michaela Valicová, PhD.

Webinár je určený pre kariérových poradcov – PZ a OZ z CPPPaP a zo škôl.

Prihlásiť sa môžete TU: https://forms.gle/C1LNtQoQaQoboBGd6