Cieľom webinára je poskytnúť sumárne informácie o tom, čo je rizikové správanie žiakov v škole, ako sa prejavuje, ako ho diagnostikovať a čo s ním v prostredí školy môžeme ako odborní zamestnanci robiť. Po 6 týždňoch pre všetkých účastníkov webináru zrealizujeme kazuistický webinár (ako uzavretá skupina), ktorého cieľom bude zdieľanie informácii ako preniesli do svojej praxe poznatky z webináru. Podmienkou získania osvedčenia o účasti na vzdelávaní je účasť na obidvoch častiach webináru.

Rizikové správanie žiakov v škole a čo s ním?

Dátum: 26.10.2021
Čas: 13:00 (60 min.)

Lektorky: PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Webinár je určený pre odborných zamestnancov v školstve.


Prihlásiť sa môžete TU:
https://docs.google.com/forms/d/1nssFD0CSVjJqArc5Q0HXN-kJpSTP_7P8sIBrcf4C2ms/edit