Tento webinár je jedným zo súborov podporných nástrojov, ktoré vznikajú v rámci Inštitútu kvality, prostredníctvom ktorých sa vám budeme snažiť predstaviť pripravované nástroje podpory. Tento prvý, je zameraný na samohodnotenie v súvislosti s implementáciou procesných štandardov v systéme poradenstva a prevencie. Tiež vás v stručnosti oboznámime s dôvodmi, prečo je proces samohodnotenia v súčasnosti nevyhnutnou potrebou pre zariadenie v systéme VPaP. Predstavíme oblasti procesu samohodnotenia, na ktoré sa zariadenia môžu zamerať a spôsoby ich hodnotenia pomocou indikátorov a nástrojov.

Samohodnotenie – a čo s ním?

Dátum: 29.4.2021
Čas: 13:30 (90 min.)

Lektorky: Mgr. Lenka Mihalicová, PaedDr. Juliana Perečinská

Webinár je určený pre PZ a OZ.


Prihlásiť sa môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/12GIdikLAaUqqTaow_JqlephxmuqVBK2tZBBMuE-9BQU/edit